Garanti


Vi er så sikre på våres utførte arbeid, at vi garantere 1 års garanti. Vi retter eller totalsliper alt kostnadsfritt for kunden, om det skulle vise seg at det er noe feil utført på arbeid eller produkter vi har brukt. 

Garantien innbefatter

  • Synlig gangbane i gulvet
  • Synlig slitasje på kjøkkenbenk 
  • Lakk eller olje krakelerer 
  • Gulning av gulv 

Garanti uteblir 

  • Kunden har brukt kjemikaler på gulv eller prøvd og rette skader på område selv.